Lelkipásztori családi hét
Vezető:
Időpont: 2017-06-19 - 2017-06-23
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám:
Tanóra: 0
Regisztrációs díj: Ft/fő
Szállás, étkezés: A helyszínen fizetendő.
A jelentkezési lapokat közvetlenül a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Kép és Biblia
(workshop)
LT'17.1.
Vezető: Kókai Nagy Viktor – Németh Áron (DRHE)
Időpont: 2017-02-17 - 2017-02-17
Hely: Debrecen, DRHE, Szenci-terem
Csoport létszám:
Tanóra: 4
Regisztrációs díj: 3000 Ft/fő
Református hagyományunkban a képek hozzáfűzése a teológiához meglehetősen sok sérülést szenvedett, melyeknek hatása máig érezhető. Nehezebben szánjuk rá magunkat, hogy egy-egy közismert képzőművészeti alkotást felhasználjunk igehirdetésünk példájaként, vagy ez legyen vezérfonala egy bibliaórának, áhítatnak. Pedig egy jól megragadott pillanat kiváló támasztéka lehet az Ige megértésének és üzenete továbbadásának.
A mai ember számára a vizualitás olyannyira a mindennapok részévé vált, hogy ezen keresztül sokkal jobban képes megérteni még az egyébként nehezen értelmezető kijelentéseket is. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy olyan embereket szólaltassunk meg ebben a témában, akik noha más-más szempontból, de mégis segíthetnek közelebb kerülni a képek világához és a műalkotások gyakorlati alkalmazásához a gyülekezeti alkalmakon. Ahol nem csak az válik hangsúlyossá, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésről, hanem a hallgatóság véleménye is, hiszen minden előadást beszélgetés követ.
A hivatalos program után lehetőség nyílik megtekinteni a konferencia apropóját szolgáltató, Szalay Lajos grafikáiból rendezett kiállítást, amelyet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány közösen szervezett a MODEM-ben.
A rendezvényen öt előadó osztja meg gondolatait a közönséggel:
• Békési Sándor – KRE HTK
• Kókai Nagy Viktor – DRHE
• Kosinsky Richárd – KOGART
• Németh Áron – DRHE
• Vitéz Ferenc – DRHE

Ünnepi ötletbörze
(Összesen 3 alkalom az év során, külön-külön is lehet rá
jelentkezni, a pontos kód a programtervezetnél található)
LT'17.2.a
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI); Előadók: Szabóné Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2017-03-21 - 2017-03-21
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 25 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
A képzés az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó katechetikai alkalmakhoz (hittanóra, gyermek-istentisztelet, egyéb gyermek és ifjúsági alkalmak) nyújt gyakorlati segítséget. Ennek során a gyakorlatban bevált módszerek és ötletek bemutatására kerül sor. Másrészt a műhelymunka során lehetőséget adunk, hogy a résztvevők különböző technikákat kipróbáljanak, saját ötlettárukat gazdagítani tudják. A 2017-es emlékévre tekintettel, a 2. alkalommal különös hangsúlyt kap a reformációt feldolgozó szakmai anyag.
A résztvevők számára helyben bőséges, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre.
Programtervezet:
1.Alkalom: Húsvéti ünnepkör – 2017. március 21. LT’17.2.a
2.Alkalom: Pünkösdi ünnepkör és a reformáció ünnepe – 2017.
május 16. LT’17.2.b
3.Alkalom: Karácsonyi ünnepkör – 2017. november 20. LT’17.2.c
Ajánlott irodalom:
Szénási Sándor: Ünnepeink, Kálvin Kiadó, 2007

Ünnepi ötletbörze
(Összesen 3 alkalom az év során, külön-külön is lehet rá
jelentkezni, a pontos kód a programtervezetnél található)
LT'17.2.b
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI); Előadók: Szabóné Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2017-05-16 - 2017-05-16
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 25 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
A képzés az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó katechetikai alkalmakhoz (hittanóra, gyermek-istentisztelet, egyéb gyermek és ifjúsági alkalmak) nyújt gyakorlati segítséget. Ennek során a gyakorlatban bevált módszerek és ötletek bemutatására kerül sor. Másrészt a műhelymunka során lehetőséget adunk, hogy a résztvevők különböző technikákat kipróbáljanak, saját ötlettárukat gazdagítani tudják. A 2017-es emlékévre tekintettel, a 2. alkalommal különös hangsúlyt kap a reformációt feldolgozó szakmai anyag.
A résztvevők számára helyben bőséges, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre.
Programtervezet:
1.Alkalom: Húsvéti ünnepkör – 2017. március 21. LT’17.2.a
2.Alkalom: Pünkösdi ünnepkör és a reformáció ünnepe – 2017.
május 16. LT’17.2.b
3.Alkalom: Karácsonyi ünnepkör – 2017. november 20. LT’17.2.c
Ajánlott irodalom:
Szénási Sándor: Ünnepeink, Kálvin Kiadó, 2007

Ünnepi ötletbörze
(Összesen 3 alkalom az év során, külön-külön is lehet rá
jelentkezni, a pontos kód a programtervezetnél található)
LT'17.2.c
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI); Előadók: Szabóné Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2017-11-20 - 2017-11-20
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 25 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
A képzés az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó katechetikai alkalmakhoz (hittanóra, gyermek-istentisztelet, egyéb gyermek és ifjúsági alkalmak) nyújt gyakorlati segítséget. Ennek során a gyakorlatban bevált módszerek és ötletek bemutatására kerül sor. Másrészt a műhelymunka során lehetőséget adunk, hogy a résztvevők különböző technikákat kipróbáljanak, saját ötlettárukat gazdagítani tudják. A 2017-es emlékévre tekintettel, a 2. alkalommal különös hangsúlyt kap a reformációt feldolgozó szakmai anyag.
A résztvevők számára helyben bőséges, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre.
Programtervezet:
1.Alkalom: Húsvéti ünnepkör – 2017. március 21. LT’17.2.a
2.Alkalom: Pünkösdi ünnepkör és a reformáció ünnepe – 2017.
május 16. LT’17.2.b
3.Alkalom: Karácsonyi ünnepkör – 2017. november 20. LT’17.2.c
Ajánlott irodalom:
Szénási Sándor: Ünnepeink, Kálvin Kiadó, 2007

Az Ószövetség és a reformáció
LT'17.3.
Vezető: Dr. Kustár Zoltán (egyetemi tanár, DRHE)
Időpont: 2017-04-11 - 2017-04-12
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 9
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
A DRHE Ószövetségi Tanszékének konferenciája, a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva, olyan témát állít fókuszba, mely az utóbbi évtizedekben csak marginálisan jelent meg a bibliatudományokban és az egyházi diskurzusban.
A konferencia tizennégy előadása a reformátorok Ószövetség-értelmezésével és a 15–16. századi protestáns egyházak Ószövetség-használatával foglalkozik és vizsgálja az Ószövetség helyét és szerepét az újkori protestáns gondolkodásban, ugyanakkor keresve a választ arra is, hogy a Szentírásnak ez az első, gyakran elhanyagolt fejezete hogyan és mennyiben van jelen a mai protestáns egyházi gyakorlatban és teológiában. A tematika – ennek megfelelően – az ószövetségi tudományok mellett a kortárs dogmatika, homiletika, katechetika és egyházzene területeire is kiterjed.
A házigazdák részvétele mellett felkért vendégelőadók érkeznek Budapestről (KRE, EHE, ELTE), Szegedről (GFF), Pápáról (PRTA), Sárospatakról (SRTA) és Kolozsvárról (KPTI); a református résztvevők mellett ott találjuk az evangélikus, valamint a római katolikus teológia jeles képviselőit is.
Ajánlott irodalom:
Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon (Humanizmus és Reformáció 2), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.
Karasszon István: Az Ószövetség a Heidelbergi Kátéban, in: Fekete, K. – Ferencz, Á. (szerk.): Vigasztaló ismeret. Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról, Budapest, Kálvin Kiadó, 2014, 23–33.
Török István: Az Ószövetség értékelése Kálvin Institutiojában, in: Kálvin és a kálvinizmus, Debrecen, Debrecen város és a TTRE Könyvnyomdavállalata, 1936, 121–139.

...elfáradnak az ifjak és meglankadnak,
megtántorodnak a legkülönbek is...
A lelkipásztor, aki elfárad, megfárad, kifárad?!
LT'17.4.
Vezető: Előadók: Dr. Szükné Streit Marianna (klinikai szak­ pszichológus, kiképző családterapeuta), Sajtos Szilárd (lelkipásztor, mentálhigiénés szakember)
Időpont: 2017-09-27 - 2017-09-29
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Elfáradhat-e a lelkipásztor a szolgálata alatt? Megfáradhat-e a mindennapokban? Kifáradhat-e a hivatás gyakorlásában? A kérdés emlékeket idéz, érzelmeket mozgat meg, hisz mindnyájan kerültünk már nehéz helyzetekbe, életszakaszokba ... és igen, érezhettük már, hogy megfáradunk.
Ha őszinte a szembenézésünk a kérdéssel, be kell vallanunk, hogy az évek, évtizedek alatt a pályakezdés utáni lelkesedés megkopik, s a rutin megszerzése mellett sokszor egyre monotonabbá válik a szolgálat. Mellette sokunkat megterhelnek a feladatok, az állandó időhiány, vagy a hozzá-nem-értés miatt (új és újabb kihívások), néha annak kudarcszerű, akár traumatikus volta miatt (pl. a megkötött házasságok felbomlása, elfogyó gyülekezet, tömeges temetések), a saját életünk, családi életünk, helyzetünk változása miatt, vagy pusztán csak azért, mert az ünnepek mellett megszürkülnek a szolgálat mindennapjai.
Jó átgondolni, tudatosítani, hogy honnan merítettünk erőt a folytatáshoz, hogy látjuk meg a szürke, monoton hétköznapokban a színt, a fényt. Miként osztjuk be a néha kevésnek látszó időnket a rohanó világban, mi segít lelassulni, elmélyülni...
De szabad-e erről beszélnünk? Vajon nem Isten elleni lázadás minderről beszélni?!
A kurzus célja, hogy ismeretet, élményeket adjon ezekre a kérdésekre magunkra vonatkozóan. Fejlesszük azokat a megküzdési technikákat, amelyeket sokszor már ösztönösen is használunk. Ezek a válaszok segíthetik, hogy még jobban megtaláljuk helyünket, amikor mások tragédiáival, életkríziseivel szembesülünk és tőlünk várnak támaszt, vigaszt, figyelmet.
A kurzus folyamán a következő témákat járjuk körbe:
• a megfáradás teológiai relevanciái
• krízisek, krízislélektani kérdések
• az életközépi (midlife) krízis individuál-pszichológiai és családlélektani kérdései
• a kiégés (burn out) kérdésköre
• destruktív megküzdési technikák
• a szembenézés, megküzdés, továbbhaladás szignifikáns vetületei
Ajánlott irodalom:
B akó T ihamér : Verem mélyén. Könyv a krízisről, Budapest, Psyho Art Kiadó, 2004.
Bakó Tihamér: Sorstörés. A trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögéből, Budapest, Psycho Art, 2009.
Bergner, Thomas: Burnout. A kiégés megelőzése 12 lépésben, Budapest, Z-Press Kiadó, 2015.
Csürke József: A lótuszevő eszmélése. Krízis és önmeghaladás, Budapest, Oriold & Társai Kiadó, 2011.
Csürke József; Vörös Viktor; Osváth Péter; Árkovits Amaryl:
Mindennapi kríziseink, Budapest, Oriold & Társai Kiadó, 2009.
Davanloo, Habib: A krízis támogatás technikája, In: Rövid dinamikus
pszichoterápia, Budapest, Animula Kiadó, 2001.
Davanloo, Habib: A krízis dinamikus rövidterápiája, In: Rövid dinamikus pszichoterápia, Budapest, Animula Kiadó, 2001.
Hajduska Marianna: Krízislélektan, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.
Hermann, Judit: Trauma és gyógyulás, Budapest, Háttér Kiadó, 2011.
Kast, Verana: Krízis és remény, Budapest, Animula Kiadó, 2012.
Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana, Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2015.
Marmor, Judd: Krízis-intervenció és dinamikus terápia, In. Rövid dinamikus pszichoterápia, Budapest, Animula Kiadó, 2001.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek a katechézisben
LT'17.5.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2017-10-08 - 2017-10-10
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Célkitűzés:
Általános tapasztalat, hogy a hittanórákon jelen vannak hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákok. Mit él át a hittanoktató/ lelkipásztor a csoport tanításakor? Milyen kihívásokkal néz szembe? Milyen megoldási lehetőségei adódnak? Milyen módszertani ötletek segíthetik a katechézis mindennapi munkáját? A képzés során ezt a kérdéskört járjuk körül és a gyakorlatba átültethető, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre.
Ajánlott irodalom:
A képzés előtt kerül kiküldésre.

A keresztyén spiritualitás megélése nyilvánosan
hivatásunkban és személyes rejtettségünkben.
Lelkiségünk iránytűje a változó világban
Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére
LT'17.6.
Vezető: Dr. Csoma Judit Margit (lelkipásztor, Berekfürdő) Karin Baumgartner (Schaffhausen) Elke Rüegger (Zürich)
Időpont: 2017-11-06 - 2017-11-09
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 20
Regisztrációs díj: 15000 Ft/fő
Ma már nem nagyon beszélünk lelkiségről, a spiritualitás lett az a kifejezés, amit a legtermészetesebb módon használunk. Amire sokan úgy gondolnak, hogy valahol, – és nem szükségszerűen a református gyülekezetben, sőt nem is biztos, hogy valamelyik keresztyén egyházban – valami módon begyakorolnak, és amikor szükségük van rá, majd élnek vele, használják, a maguk módján.
Számunkra szükséges, hogy lelkiségünk alapja a Szentírás legyen, ami irányt mutat, hogy általa megélhessük életünket teljességében. Úgy az örömöt, mint a fájdalmat, hitünk bizonyosságát és mélységes kétségeinket, kimondhassuk kérdéseinket, és tudjuk Istent szívvel, lélekkel dicsérni.
A továbbképzésben az elméleti elmélyedés mellett figyelmet fordítunk arra is, hogyan élhetjük meg kegyességünket mélységében, és hogyan tehetjük ezt kedvessé mindazok számára, akik ezt keresik és erre oly nagyon vágynak.
Irodalmat ma már sokat találunk ebben a témában. Minél többet olvasunk erről, annál több mindent tudunk egymással megosztani. Hozhatunk a Szentírásból Igéket, Énekeskönyvünk énekeit olvashatjuk ilyen szemmel is, különös tekintettel reformátoraink énekeire.
Ajánlott irodalom:
Philip Sheldrake: A spiritualitás rövid története, Budapest, Kálvin Kiadó, 2008
Jörg Zink: Szent erőforrás, Budapest, Kálvin Kiadó, 2005
Heinz Zahrnt: Mire jó a kereszténység, Budapest, Luther Kiadó, 2002
Peter Wild: Vom Glück vorzukommen, Einführung in die Spiritualitaet, Grünewald, 2008
Jon Kabat-Zinn Az éber figyelemről – örök kezdőknek, Ursus Libri, 2016
Rainer Haak: Alles wird anders. Ich auch. Ein spiritueller Kompass in Zeiten der Veraenderung, Freiburg, Herder, 2005

A továbbképzésre magyarországi és a határon túli lelkésznők jelentkezését várjuk. Érdeklődni lehet:
csomajuditmargit@gmail.com és +36-30-68-11-960

Reformáció a 21. században: hol és miben szorul
reformálásra egyházunk és keresztyénségünk?
LT'17.7.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Kovács Krisztián (adjunktus, DRHE)
Időpont: 2017-11-13 - 2017-11-15
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám:
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
Tematika:
A kegyelemből hit által való megigazulás bibliai hitigazsága és ennek az igazságnak reformátori felismerése két vonatkozásban járt radikális következményekkel: az ember szabadságának megélésére és az egyház formájára (értelmezésére) nézve. Mindkét igazság érvénye meglehetősen megkopott az idők folyamán, a megújulási és reformkísérletek végül kompromisszumokká szelídültek. Miért történt ez így? És mi az oka annak, hogy a reformáció konzekvenciáinak érvényesítését életünkre és egyházunkra nézve ma sem látjuk, e helyett gyakran pótcselekvések, kétes értékű erődemonstrációk, szimbolikus gesztusok takarják el a lényeget, illetve ennek hiányát?
A reformátorok teológiai felismerései olyan eredményeket hoztak, amelyek nagymértékben meghatározták a reformátori teológiai gondolkodást és a speciálisan protestáns szellemi identitás gyökereit.
A továbbképző során olyan kérdések elvi-teológiai felelevenítésére és gyakorlati konzekvenciák körüljárására kerül sor, amelyek közvetlenül érintik a lelkipásztori szolgálat minőségét, az egyház társadalomban betöltött szerepét, de valamely ok miatt eddig a jubileum évében (és az utóbbi években) nem kerültek kellő tisztázásra.
Közelebbről a következő témakörök kerülnek reflektálásra: egyháztagság, keresztyén életvitel és lelkiség, a bűn és a bűnbánat jelentősége, az egyház rendje és intézményes-szervezeti valósága, egyház és közélet, egyház és állam, az oktatás-képzés és nevelés felelőssége stb.
Irodalom:
Busch, Eberhard: Istenismeret és emberség: betekintés Kálvin teológiájába, Budapest, Kálvin, 2009.
Busch Eberhard: Református: egy felekezet arculata, Budapest, Kálvin, 2008.
Ebeling, Gerhard: Luther: bevezetés a reformátor gondolkodásába, Budapest, Magyarországi Luther Szövetség, 1997
Fazakas Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János
teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról, Budapest, Kálvin, 2009.
Gäbler, Ulrich: Huldrych Zwingli. Bevezetés életébe és munkásságába, Budapest, Kálvin, 2008.
Greschat, Martin: Martin Bucer. Egy reformátor és a kor, amelyben élt, Budapest, Kálvin, 2011.
Jung, Martin H.: Melanchthon és kora, Budapest, Kálvin K., 2012.

Az ismeretlen ismert
A keresztyénség viszonyulása ma a zsidósághoz.
Teológiai válaszok: misszió, vallásközi párbeszéd,
anti­szemitizmus vagy (el)hallgatás?
LT'17.8.
Vezető: Dr. Kovács Ábrahám (docens, DRHE) Dr. Tatai István (lelkipásztor, Hatvan)
Időpont: 2017-11-26 - 2017-11-28
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám:
Tanóra: 15
Regisztrációs díj: 12000 Ft/fő
A keresztyénség a zsidóságból nőtt ki, mint vallás. Sokan úgy vélik, hogy az ó- és újszövetségi tanulmányoknak köszönhetően ismerik a zsidóságot, azonban a mai kortárs judaizmusról, a magyarországi zsidóság történetéről csak részleges ismeretekkel rendelkeznek.
A kurzus egyik célja hogy a zsidóság (különösképpen a hazai) sokféle arcát: teológiáját, világnézetét és kultúráját (európai, ázsiai, afrikai) bemutassa, és a résztvevők számára alapismereteket nyújtson a nem ismert, esetleg meglepő jelenségekről és tényekről. Az előadások kiemelten foglalkoznak a következő témákkal:
• Mit mond a rendszeres teológia a zsidóság és keresztyénség viszonyáról? Barth Károly, Kálvin János, Czeglédi Sándor stb.
• Irányzatok a mai zsidóságban
• Ki, vagy mi a zsidó és ki az igaz izraelita?
• Az evangélium hirdetése zsidóknak
• A magyarországi antiszemitizmus és keresztyénség
• Kálvin és a zsidóság
• A magyarországi zsidóság irányzatai
• Ravasz László és a zsidóság
• Zsidómentés, életmentés. A Jó Pásztor missziói munkája
A továbbképzés célja továbbá, hogy a gyülekezetek környezetében, a szélesebb társadalomban és a médiában markánsan megjelenő zsidó kultúrát és judaizmust bemutassa és a református hitvalló válaszokat megfogalmazza.

Ajánlott irodalom:
Czeglédi Sándor Hit és történet. A választott nép Debrecen, Református Teológiai Akadémia, 1994).
Kovács Ábrahám: Krisztus követése és a zsidómentés: A Jó Pásztor Bizottság hitvalló munkák a magyar református egyházban In: Baráth Béla Levente (szerk.) Hittel és humorral: Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. 270 p. Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2015. pp. 175-165.
Kovács Ábrahám: Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a Habsburg udvar Magyarországon: 1811-1851. II. REFORMÁTUS EGYHÁZ LXI:(3) pp. 63-67. (2009)
Kovács Ábrahám: A halál mint az öröklét öröme egy pesti zsidó-keresztyén életében, In: Hoppál Bulcsú Kál (szerk.) Vallástudományi Tanulmányok 7–8. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, 2007. pp. 39-51.
Kovács Ábrahám: Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete CONFESSIO – A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 31:(3) pp. 109–125. (2007)
Nagy Antal Mihály: Örök szövetség. Válogatott tanulmányok a zsidóság és a keresztyénség kapcsolatának témaköréből, Budapest, Kálvin Kiadó)
Nicholas Railton: Jane Haining és a Skót Misszió magyarországi zsidóság között végzett munkája 1932 és 1945 között, Budapest, Open Art, 2007).
Tatai István: Az Egyház és Izrael. Korrelációs modellkeresés a posztholokauszt teológiában, Harmat, Kálvin-KMTI, 2010).

Zavarba ejtő textusok
LT'17.9.
Vezető: Dr. Hodossy-Takács Előd (egyetemi docens, DRHE)
Időpont: 0000-00-00 - 0000-00-00
Hely:
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 0
Regisztrációs díj: 5000 Ft/fő
A lelkészi szolgálat központi eleme az igehirdetés, amihez kapcsolódóan időről időre emlékeztetni kell lelkipásztori eskünkre, melyben valamennyien fogadalmat tettünk a teljes Szentírás szorgalmas tanulmányozására. Ezt komolyan is gondoljuk, de vannak olyan történetek, elbeszélések, törvények, parancsok, elsősorban az Ószövetségben, melyekkel a szorgalmas tanulmányozás ellenére sem nagyon tudunk mit kezdeni. Véres történetek, a huszonegyedik században fanatikusnak ható kirohanások, szószékről vállalhatatlan normák fogalmazódnak meg néhány esetben, melyek nagyon nehezen kommunikálhatóak. Egyszerűen át lehet lapozni ezeket, hasonlóan a
nemzettség-táblázatokhoz és geográfiai listákhoz, de akkor bizony a teljesség szenved csorbát bibliai tanulmányainkban.
A kurzus célja néhány ilyen textus közös áttekintése és feldolgozása. Természetesen ehhez szükség lesz történeti, vallástörténeti, exegetikai ismeretek felfrissítésére is.
Ajánlott irodalom:
Hodossy-Takács Előd: A túlélés kora. A Bírák könyve magyarázata igehirdetési vázlatokkal. Kálvin kiadó, Budapest, 2016.


Kihelyezett kurzusok
Igény és egyeztetés szerint különböző helyszíneken és időpontokban is megtartásra kerül.
Csoportlétszám: minimum 20 fő
Regisztrációs díj: 5.000.-Ft/fő/alkalom
Képzéssel kapcsolatos további tudnivalók és egyeztetés:
Dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna
tovabbk@drk.hu

Jelentkezés minden esetben a Lelkésztovábbképző Intézetnél

Ünnepre készülve
A Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet
ajánlott textusai alapján

Húsvéti ünnepkör
LT'17.10.a
Vezető:
Időpont: 0000-00-00 - 0000-00-00
Hely:
Csoport létszám:
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: Ft/fő
Egyházi ünnepeink nagy terhet rónak az igehirdetéssel szolgáló lelkipásztorok vállára. Annak ellenére, hogy az igehirdetés minősége és relevanciája az ünnep központi jelensége kellene, hogy legyen, az arra való készülés – a sok másodlagos elfoglaltság mellett – nem mindig kap megfelelő és elegendő időt. Legtöbb esetben a sablonosság és az újszerűség görcsös keresése jelentik a legnagyobb kísértést a készülés során. A háromszor egy napos kurzus célja, hogy a lelkipásztorok átfogó összefoglalást kapjanak egy-egy ünnep dogmatikai hátteréről, szociológiai beágyazottságáról, liturgiai lehetőségeiről, és előre kiadott, a Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet javasolt textusairól való előzetes és a kurzus során közös készüléssel keressék az ünnepek mélyebb és releváns mondanivalóját, üzenetét, aktualitását.
A nagyhét és húsvét dogmatikuma
A szenvedés teológiája
A passió, mint liturgiai és zenei műfaj
Homiletikai kérdések, szempontok
Homiletikai gyakorlat

Ünnepre készülve
A Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet
ajánlott textusai alapján

Pünkösdi ünnepkör
LT'17.10.b
Vezető:
Időpont: 0000-00-00 - 0000-00-00
Hely:
Csoport létszám:
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: Ft/fő
Egyházi ünnepeink nagy terhet rónak az igehirdetéssel szolgáló lelkipásztorok vállára. Annak ellenére, hogy az igehirdetés minősége és relevanciája az ünnep központi jelensége kellene, hogy legyen, az arra való készülés – a sok másodlagos elfoglaltság mellett – nem mindig kap megfelelő és elegendő időt. Legtöbb esetben a sablonosság és az újszerűség görcsös keresése jelentik a legnagyobb kísértést a készülés során. A háromszor egy napos kurzus célja, hogy a lelkipásztorok átfogó összefoglalást kapjanak egy-egy ünnep dogmatikai hátteréről, szociológiai beágyazottságáról, liturgiai lehetőségeiről, és előre kiadott, a Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet javasolt textusairól való előzetes és a kurzus során közös készüléssel keressék az ünnepek mélyebb és releváns mondanivalóját, üzenetét, aktualitását.
A mennybemenetel üzenete
A Szentlélek teológiája
Az egyház születésnapja?
(A pünkösdi mozgalom???)
Homiletikai kérdések, szempontok
Homiletikai gyakorlat

Ünnepre készülve
A Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet
ajánlott textusai alapján

Karácsonyi ünnepkör
LT'17.10.c
Vezető:
Időpont: 0000-00-00 - 0000-00-00
Hely:
Csoport létszám:
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: Ft/fő
Egyházi ünnepeink nagy terhet rónak az igehirdetéssel szolgáló lelkipásztorok vállára. Annak ellenére, hogy az igehirdetés minősége és relevanciája az ünnep központi jelensége kellene, hogy legyen, az arra való készülés – a sok másodlagos elfoglaltság mellett – nem mindig kap megfelelő és elegendő időt. Legtöbb esetben a sablonosság és az újszerűség görcsös keresése jelentik a legnagyobb kísértést a készülés során. A háromszor egy napos kurzus célja, hogy a lelkipásztorok átfogó összefoglalást kapjanak egy-egy ünnep dogmatikai hátteréről, szociológiai beágyazottságáról, liturgiai lehetőségeiről, és előre kiadott, a Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet javasolt textusairól való előzetes és a kurzus során közös készüléssel keressék az ünnepek mélyebb és releváns mondanivalóját, üzenetét, aktualitását.
A mennybemenetel üzenete

Advent és karácsony dogmatikuma
A karácsonyi vallásosság nyomában
Szereplés vagy szolgálat – liturgiai javaslatok az ünnepekre
Homiletikai kérdések, szempontok
Homiletikai gyakorlat

„Aki titeket hallgat, engem hallgat”
LT'17.11
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Időpont: 0000-00-00 - 0000-00-00
Hely:
Csoport létszám:
Tanóra: 0
Regisztrációs díj: Ft/fő
Napjaink gyors társadalmi változásai nem hagyják érintetlenül az egyházi tisztségek és szolgálatok rendjét sem; ez különösen érinti a lelkipásztori tisztséget is. Hogyan viszonyul egymáshoz az elmélet és a gyakorlat, a teológiai tisztségértelmezés és a tényleges tapasztalatok által alakított hivatáskép, ill. önértelmezés? Mi az, ami maradandó és mi az, ami változik? Számos kérdés tisztázatlansága nem kívánatos kommunikációs zavarokhoz, elbizonytalanodáshoz vezet. Egyrészt jogos az elvárás és tapasztalat által visszaigazolt, hogy a lelkész szolgálatának fedezete az alapos teológiai felkészültség és a hiteles személyiség legyen, másrészt a lelkészt, mint embert, szintén nem kímélik magánéleti krízisek, szakmai elbizonytalanodás, kiégés, társadalmi és közegyházi elvárások? Hogyan feleljen meg az igényeknek és miként érinti mindez szolgálatának minőségét? Milyen összefüggés van a lelkész alkalmassága, illetve hitelessége, szolgálatának minősége és az egyház társadalmi megbecsültsége között? E kérdéskör teológiai, hivatás­szociológiai és gyakorlati összefüggéseinek feltárására irányul a továbbképző szeminárium az interdiszciplinarítás jegyében, számolva a résztvevők saját tapasztalataival, meglátásaival.
Tematika:
• Bibliai és reformátori tisztségértelmezés
• Változások a tisztségértelmezésben és a lelkészi szerepkörben
• A teológia szerepe a hivatásgyakorlásban
• A lelkész, mint vezető
• Lelkipásztori etika, stb.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/1 száma -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.